UP Events b.v., gevestigd aan Tom Schreursweg 8, 1067 MC Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Voor vragen omtrent deze verklaring is UP Events b.v. te bereiken via [email protected].

Adresgegevens:
Tom Schreursweg 8
1067 MC Amsterdam
+31 (0)20 4635 850

Omgang met jouw persoonsgegevens

UP Events b.v. vindt jouw privacy belangrijk en zal zo zorgvuldig en veilig mogelijk met je persoonsgegevens omgaan. UP Events b.v. zal zich daarbij aan de privacyregelgeving houden.

UP Events b.v. legt in het kader van haar dienstverlening, persoonsgegevens vast. Bijvoorbeeld wanneer je deelneemt aan een evenement of activiteit, je je inschrijft voor één van onze nieuwsbrieven, whitepapers downloadt, je interesse opgeeft of op een andere wijze contact heeft met UP Events b.v.. Dat kunnen persoonsgegevens zijn, maar ook gegevens die door ons gebruikt worden voor het maken van analyses over het gebruik van onze websites, zoals het aantal keer dat onze websites bezocht worden en welke pagina’s worden bekeken.

Indien UP Events b.v. persoonsgegevens verwerkt op basis van specifieke toestemming, zal UP Events b.v. deze afzonderlijk aan je vragen. De toestemming mag je altijd weer intrekken, maar de gegevens die tot aan het moment van intrekking zijn verwerkt blijven wel rechtmatig verwerkt.

Persoonsgegevens die wij verwerken

UP Events b.v. verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Bedrijfsnaam (indien van toepassing)
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Video- en fotomateriaal
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in schriftelijke of telefonische correspondentie
 • Gegevens over activiteiten op onze website(s)
 • Gegevens over surfgedrag over onze website(s)
 • Eventuele contactgegevens van jouw gasten (indien aan ons verstrekt)
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer
 • Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

UP Events b.v. verwerkt mogelijk de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:
Gezondheid: mocht je ons informeren over je gezondheid met betrekking tot de activiteiten en/of dieetwensen dan zullen wij deze gegevens opslaan en eventueel doorgeven aan een leverancier (zoals Cateraar). Indien je ons over voorgaande informeert doe dit dan bij voorkeur zo anoniem mogelijk.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
UP Events b.v. verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van een betaling
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Registratie, communicatie en promotie van onze locatie en activiteiten
 • T.b.v. marketinganalyses of het kunnen tonen van een passende advertentie
 • UP Events b.v. analyseert gedrag op geaggregeerd niveau op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op de wensen en voorkeuren van onze doelgroep
 • UP Events b.v. verwerkt ook persoonsgegevens indien wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Video- & fotomateriaal
Op het terrein van UP Events b.v. vindt videoregistratie plaats d.m.v. beveiligingscamera’s ten behoeve van jouw en onze veiligheid.

Daarnaast maken wij video’s en fotomateriaal om onze locatie en activiteiten te kunnen registreren, te tonen aan publiek en te promoten in online, print en outdoor communicatiekanalen. Indien wij deze beelden (laten) maken, informeren wij je (of de contactpersoon van jouw boeking) hierover en vragen daarvoor toestemming. Dit beeldmateriaal behandelen wij respectvol, verantwoordelijk en professioneel. Je hebt het recht om jouw bedelmateriaal in te zien of te laten verwijderen. Dit kan door contact met ons op te nemen via [email protected].

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
UP Events b.v. bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld of zolang noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

Bewaartermijnen van UP Events b.v.:

 • Website cookies: 90 dagen
 • Tracking en campagne cookies: 12 maanden
 • Gegevens van betalende klanten: 5 jaar
 • Video- & fotomateriaal: 5 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden
UP Events b.v. verkoopt persoonsgegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met onze klanten of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die de persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid. UP Events b.v. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

UP Events b.v. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. UP Events b.v. maakt gebruik van cookies voor een optimale websitebeleving, om het gebruik van onze websites te analyseren, het delen van social media content mogelijk te maken en gerichte advertenties te tonen (indien van toepassing).

UP Events b.v. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de websites te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die surfgedrag bijhouden zodat we onze websites kunnen verbeteren en eventueel op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij je eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Op onze websites worden ook cookies geplaatst door derden
Dit zijn bijvoorbeeld cookies van sociale media kanalen. UP Events b.v. gebruikt (waar van toepassing) cookies ook om te voorkomen dat je te vaak eenzelfde advertentie te zien krijgt. Hieronder een overzicht:

 • Google Analytics. Functie: Functionele & analytische cookie die websitebezoek & -functionaliteiten meet.
 • Adform Tracking Pixel. Functie: Cookie die herkomst via websites van publishers, websitebezoek en conversie meet.
 • Social media tracking pixel. Functie: Cookie die websitebezoek meet om via social media kanalen passende advertenties te serveren.

Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van je computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Facebook, Instagram en LinkedIn (social media)
Op de website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken zoals Facebook. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door deze platformen zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie. Lees a.j.b. de privacyverklaring van Facebook, Instagram en LinkedIn (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met jouw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken. Dit geldt ook voor eventuele andere social media kanalen.

Gravatar
Op de website wordt door ons CMS systeem “Gravatar-cookies” gebruikt. Gravatar is een dienst van Automattic (het bedrijf achter WordPress). Gravatar staat voor “Globally Recognized Avatar” en is een gratis dienst waar je je mailadres kan koppelen aan een bepaalde avatar. Die avatar of foto komt dan naast je reacties op blogs te staan.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door UP Events b.v. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar je of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar [email protected]. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij om een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) eventueel onherkenbaar. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek. UP Events b.v. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

UP Events b.v. neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Indien je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met via [email protected].